Submenu ยป

Verzekering

Iedereen is vrij om zelf een uitvaartondernemer te kiezen. U kunt altijd een beroep doen op ons. Het maakt daarbij niet uit of en waar u verzekerd bent. Als u ons na het overlijden belt, brengen wij daarna voor u de verzekering op de hoogte en zorgen er voor dat het bedrag waar u recht op heeft door hen wordt uitgekeerd.

Heeft u een verzekering afgesloten, dan gaat het in de regel om een kapitaalverzekering of een naturaverzekering. Bij een kapitaalverzekering krijgt u een som geld uitgekeerd voor de bekostiging van de uitvaart. Hebt u een naturaverzekering, dan betekent het dat u een vaststaand standaardpakket diensten en producten krijgt voor het verzekerde bedrag. Uw verzekeraar bepaalt de inhoud van dit standaardpakket.

Wanneer u kiest voor diensten en producten voor een uitvaart op maat, worden eventuele extra gemaakte kosten niet door de verzekeringsmaatschappij gedekt. Hierbij moet u denken aan de kosten van een advertentie in de krant, van een voorganger tijdens de dienst, de huur van een kerk of zaal voor het houden van een plechtigheid en een koffietafel na de begrafenis of crematie. Juist hierom hechten wij er belang aan om de te verwachten kosten en mogelijke alternatieven met u te bespreken.

Iedereen is vrij om zelf een uitvaartondernemer te kiezen.