Submenu »

Drukwerk

Om mensen in de omgeving te informeren over het overlijden van een dierbare en/of uit te nodigen om bij het afscheid aanwezig te zijn, kunnen er rouwbrieven worden verstuurd en er kan een advertentie worden geplaatst in de krant. Uiteraard is een ieder geheel vrij om hiervan wel of geen gebruik te maken. Als het een kleine groep mensen betreft die op de hoogte gebracht moet worden kan dit ook per telefoon worden gedaan.

Wij beschikken over een grote collectie moderne rouwbrieven en rouwkaarten, waaruit u een keuze kunt maken. Als u dat wilt helpen wij u met het formuleren van de tekst(en). Het is ook heel goed mogelijk om zelf een ontwerp voor een rouwbrief te maken. Eigen teksten, foto’s, tekeningen en afbeeldingen zorgen vaak voor zeer bijzondere en persoonlijke kaarten. Hetzelfde geldt voor eventuele herdenkingskaartjes of bidprentjes. De opmaak van de advertentie in de krant kunnen wij voor u verzorgen, evenals mogelijke andere advertenties van familieleden, vrienden, buren of werkkring.