Submenu »

Persoonlijke uitvaart

Afscheid nemen van een dierbaar mens kan op heel veel verschillende manieren. De ene is niet beter dan de andere; het gaat er altijd om dat het afscheid past bij de overledene en bij de nabestaanden. Binnen de wettelijke termijn van maximaal zes werkdagen moet het lichaam van de overledene worden begraven of gecremeerd. Een derde mogelijkheid is het ter beschikking stellen van het lichaam aan de wetenschap.

Als de dag van de uitvaart in overleg met de nabestaanden is vastgesteld worden door ons de afspraken gemaakt voor de begrafenis of de crematie, voor de dienst of de viering in de kerk of voor de afscheidsplechtigheid op een andere plek. Hierna geven we samen met de nabestaanden stap voor stap verder invulling aan de wensen en ideeën voor het afscheid van hun dierbare.

Onze voorlichting en adviezen over de verschillende mogelijkheden sluiten zowel aan bij wensen voor een stijlvolle traditionele uitvaart, al dan niet kerkelijk, als bij de wensen om tijdens het afscheid meer eigen ideeën vorm en inhoud te geven. Het zijn vaak de kleine details die de uitvaart persoonlijk maken en die de herinneringen aan de overledene naar boven doen komen.

Elk afscheid betekent
de geboorte van
een herinnering

- Salvador Dali -