Submenu »

Melden van het overlijden

Wanneer iemand overlijdt moet er een arts komen om formeel de dood te constateren. Hij/zij zal eveneens de overlijdenspapieren invullen, die nodig zijn om de aangifte te kunnen verzorgen in de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Dit zijn wettelijke voorschriften.

De dood veroorzaakt verdriet, soms verslagenheid, verbijstering en ongeloof bij familie en nabestaanden. De tijd lijkt stil te staan en niets is meer belangrijk. Toch moet er in de dagen die volgen veel geregeld worden. Onze zorg, aandacht en begeleiding kunnen daarbij helpen.

Tonny Kranenberg Uitvaartzorg
kunt u dag en nacht bellen op nummer
06 10862012

Het maakt niet uit of en zo ja waar u bent verzekerd.
Iedereen is vrij om zelf een uitvaartondernemer te kiezen.

Indien u er voor kiest om de uitvaart van uw dierbare te laten verzorgen door Tonny Kranenberg Uitvaartzorg, is het van belang om na overlijden eerst contact op te nemen met ons en niet met de verzekeraar, omdat díe anders (in de meeste gevallen) de keuze voor u bepaalt. Wij brengen daarna voor u de verzekering op de hoogte en zorgen er voor dat het bedrag waar u recht op heeft door hen wordt uitgekeerd.

Iedereen is vrij om zelf een uitvaartondernemer te kiezen.