Submenu »

Welkom op de website van Tonny Kranenberg Uitvaartzorg.

Uitvaartzorg vanuit respect, rust en ruimte,
met aandacht voor afscheid,
in de Hof van Twente en omstreken.

Natuurlijk staan we er niet ieder moment bij stil. Toch kan het zo maar gebeuren dat we in de eerste kring om ons heen, in ons eigen gezin of in de naaste familie, na een ziekte of geheel onverwacht te maken krijgen met het overlijden van een dierbaar mens.

De behoefte aan iemand die komt helpen en die weet wat er dan moet gebeuren is op zo’n moment meestal groot. Daarbij is het van belang dat er wordt gecommuniceerd en gehandeld vanuit respect, rust en ruimte. Respect voor de overledene, rust die aansluit bij de verslagenheid en het verdriet en ruimte voor de wensen en de ideeën van de familie.

Tonny Kranenberg Uitvaartzorg regelt en verzorgt begrafenissen en crematies, al dan niet kerkelijk, en zorgt samen met nabestaanden voor een stijlvolle en persoonlijke uitvaart. In Goor, Markelo, Diepenheim, Hengevelde en Ambt- en Stad Delden, maar ook daarbuiten helpen wij nabestaanden bij het organiseren en het vorm geven van de uitvaart van hun dierbare. Wij zijn pas tevreden als nabestaanden terug kunnen kijken op een waardig en een gedenkwaardig afscheid.

De bomen komen uit de grond
en uit hun stam de twijgen.
Iedereen vindt het heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen.
We zien ze vallen naar de grond
en dan opnieuw weer groeien.
Zo heeft de aarde ons geleerd
dat àl wat sterft zal bloeien.

- Toon Hermans -